Хамтран ажиллаж буй түнш, ивээн тэтгэгч байгууллагууд

Karaoke World Championships (KWC) Mongolia would like to thank the following partners:

Караокены Дэлхийн Аварга шалгаруулах Монгол дахь тэмцээний түнш нартаа талархлаа илэрхийлж байна:

International Sponsor

Олон улсын ивээн тэтгэгч

Organiser

Зохион байгуулагч

Хамтран ажиллагч, ивээн тэтгэгч байгууллагууд

Partner with us in finding the best Amateur singers to represent Mongolia at  the world championships.

Монгол улсыг дэлхийн тавцанд тѳлѳѳлж чадах мэргэжлийн бус дуучдыг олж авахад бидэнтэй хамтран ажиллана уу.

For sponsorship or venue partnership enquiries, email sponsor@kwcmongolia.com.

Хамтран ажиллах, ивээн тэтгэгчээр оролцох талаар мэдээлэл авах бол бидэн рүү и-мэйл бичнэ үү sponsor@kwcmongolia.com

© Copyright KWC Mongolia